RAFT - Võhandu maraton

RAFT

RAFT RULES

 

  1. Kõik raftid peavad olema täispuhutavad, sileda põhjaga ja ilma tüürita.
  2. Raftide pikkus ei tohi ületada kolmekordset laiust, st maksimaalne lubatud laiuse ja pikkuse suhe on kolm. Näiteks kui rafti laius on 1,5m siis lubatud pikkus on 1,5m x 3 = 4,5 m, jne.
  3. Rafti kuju muutmine täiendavate vahenditega on keelatud, raft peab olema algsel tehase poolt toodetud kujul.
  4. Iga RAFT klassi võistleja peab kasutama ühe labaga C1 mõla. Süstaaeru kasutamine on keelatud.
  5. Rafti vastavust nõuetele võib võistluse kohtunik kontrollida stardis, rajal ja finishisse jõudes.
  6. Inimeste arv raftis ei ole reguleeritud, kuid soovitavalt võiks meeskonna suurus olla 4 kuni 8 liiget.
  7. Meeskonnad, kes kasutavad rafte mis ei vasta kehtestatud reeglitele, saavad tulemuse kirja väljaspool arvestust (UNK-unknown).
  8. Kõik sellised rafti meeskonnad saavad maratoni diplomi ja osavõtja medali, kuid ei kuulu autasustamisele, kui nad tulevad oma paadiklassis (RAFT) auhinnalisele kohale.