GPS jälgimine Võhandu maratonil

Liitu Võhandu maratoni GPS jälgimisega. See on suurepärane võimalus ennast sõpradele, sugulastele ja hooldemeeskonnale reaalajast nähtavaks teha.

Sportrec OÜ ja Võhandu maratoni koostöös on  võimalik GPS seadmeid rentida otse maratoni registreerimise vormil.

 • Seadme rentimiseks on vaja paatkonna registreerimisel teha vastav märge kastikesse  [] soovin rentida GPS-i
  • kui registreerimise vormil vastav võimalus puudub on kõik GPS-id välja renditud.
 • Seadme rendihind kajastub automaatselt väljastatud arvel.
 • GPSide väljajagamine toimub koos stardimaterjalidega võistluskeskuses.

19.VM 2024 GPS jälgimine 2024 aasta toimuvat maratoni saab jälgida alates 20. aprill.  JÄLGI MARATONI

Vaata kuidas jälgimine töötas varasematel maratonidel:

Võhandu 2023 replay
Võhandu 2022 replay
Võhandu 2021 replay
Võhandu 2020 replay
Võhandu 2019 replay
Võhandu 2018 replay.
Võhandu 2017 replay.

 

Üldist

GPS seade on seotud paatkonnaga. Paatkonna registreerimisel maratonile tuleb soovi korral märkida vastav märkeruut, et soovite GPS seadet. Seade seotakse automaatselt  konkreetse paatkonnga. Kontrollige makseteatist, kas sinna on vastav rida tekkinud. Tasuge arve õigeaegselt.

 • GPS -ide arv on piiratud.
 • Seade kaalub 60g (mõõtmed 68x40x21mm)
 • Jälgimist saab vaadata nii reaalajas kui salvestusena. Nii arvutitest, tahvelarvutitest kui ka nutitelefonidest.
 • Mobiilsidevõrkude ülekoormusest tingituna võib esineb GPSide töös katkestusi. Sel aastal suunatakse GPSid mobiilivõrku, mille läbilaskevõime on parim.
 • Seadme rendihind kajastub automaatselt maratonile registreerimise arvel.
 • Seadme rentimiseks on vaja registreerimisel teha vastav märge kastikesse [] soovin rentida GPS-i
  • kui vastav võimalus puudub on kõik GPS-id välja renditud.
 • Arve tuleb tasud tähtajaks ainult see tagab Teile seadme. NB! Suure nõudluse korral kaotavad paatkonnad kelle arve maksetähtaeg on ületatud ning arve tasumata õiguse GPS seadmele.
 • Oma paatkonale tellitud GPS seadmete olemasolu saate kontrollid maratoni registreerimiskeskonnas.
 • GPSide väljajagamine toimub koos stardimaterjalidega.
 • Seadmed lülitatakse siise stardimaterjalide kättesaamisel.
 • GPSide kokku kogumine toimub maratoni finishi.
 • GPSide tagastamise eest vastutab iga paatkond Sportreci ees.

NB! Kui rendite paadi siis uuri laenutajalt kas ta ei kasutata juba paatidel GPS seadet, topelt pole mõtet. Mitmetel rendifirmadel on GPS seade juba küljes ja eraldi pole seda vaja hankida.

Sportrec OÜ GPS jälgimisteenuse osutamise üldtingimused.

Sportrec OÜ GPS jälgimisteenuse osutamise üldtingimuste eesmärk on kehtestada üldised põhimõtted Sportrec OÜ ja Tellija vahel kokkuleppe sõlmimiseks, GPS jälgimisteenuse osutamiseks ja kahju hüvitamiseks.

Kokkulepe loetakse sõlmituks kui paatkond registreerib ennast Võhandu maratonile on tellinud endale registreerimisel GPS seadme ning tasunud esitatud arve.

Jälgi paate reaalajas

GPS JÄLGIMISTEENUSE SISU

1.1. Teenuse osutaja, Sportrec OÜ ülesanded on alljärgnevad:
1.1.1. Internetilingi (edaspidi „Link“) ettevalmistamine, kus GPS jälgimiseadme (edaspidi „Seade“) asukoht on nähtav.
1.1.2. Sama Lingi ettevalmistamine Ürituse taasesitamiseks (replay).
1.1.3. Lingi töötavana hoidmine vähemalt üks aasta peale Ürituse lõppu.
2. TEENUS EI SISALDA
2.1. Teenuse osutaja ei oma kohustust tagada:
2.1.1. Seadme töötamiseks vajamineva GPS signaali kättesaadavust Ürituse toimumise alal.
2.1.2. Seadme töötamiseks vajamineva mobiilse GPRS andmeside olemasolu Ürituse toimumise alal.
2.1.3. Seadme töötamiseks vajamineva mobiilse GPRS andmeside olemasolu Ürituse toimumise ajal.
2.1.4. Seadme ühtlast töötamist oludes, kus GPS signaal või GPRS andmeside on katkendlik.
2.1.5. Seadme ühtlast töötamist oludes, kus GPS signaal peegeldub (näiteks hoonete vahel).
2.1.6. Seadme töötamist, kui seadme kandja lülitab Seadme välja.
2.2. Lisaks punktis 2.1 kirjeldatutele võib esineda tehnilisi asjaolusid, mis katkestavad Ürituse ajal mõne GPS seadme töötamise.
2.3. Tingituna punktides 2.1 ja 2.2 toodud riskidest võib juhtuda, et kõik Seade ei ole Lingi kaudu jälgitav.
2.4. Teenuse osutaja ei võta kohustust tagada Teenuse töötamist 0-sekundilise ajaerinevusega reaalaja suhtes. Seadmete asukoht on Lingilt alati näha lühikese viitajaga, mis reeglina väiksem kui 1 minut.
3. TELLIJA KOHUSTUSED
3.1. Tellija kohustub täitma tellimisvormi ja tasuma teenustasu õigeaegselt.
3.2. Tellija kohustub Seadme vastu võtma ettenähtud ajal ja kohas koos stradimaterjalidega.
3.3. Tellija kohustub tagastama Seadme koheselt peale finišeerumist.

Katkestajad peavad seadme tooma Võõpsu finishisse ning selle seal üle andma.

4. TELLIJA VASTUTUS
4.1. Tellija nõustub, et on Lingi kaudu nähtav nii sõpradele, sugulastele kui ka kõigile teistele internetikasutajatele.
4.2. Tellija on teadlik, et Seadmed on pritsmekindlad (IPX5), aga ei ole veekindlad; seadme vette sattumine võib tuua kaasa selle töötamast lakkamise.
4.3. Seadme või rihma kaotsimineku või purunemise korral on Tellija kohustatud Teenuse osutajale hüvitama tekkinud varalise kahju.
4.3.1. GPS seadme purunemise või kaotuse korral kohustub tellija tasuma 150 eurot.
4.3.2. Rihma purunemise või kaotuse korral kohustub tellija tasuma 15 eurot.

Rohkem infot jälgimisseadmete kohta saad:

tonis@sportrec.ee
www.sportrec.eu