15. VM stardijoonele lubatakse maksimaalselt 1200 paatkonda. Registreerimine algab 01. jaanuar 2020. kell 00:00:01. Registreerimine kestab 31. märtsini 2020. või kuni täitub 1200 paatkonda.

15. VÕHANDU MARATON

18. aprill 2020


14. Võhandu maraton

20. aprill 2019
1074 paati startis / 968 finisheerus - 90%

13. Võhandu maraton

21. aprill 2018
942 paati startis / 832 finisheerus - 88%

12. Võhandu maraton

22. aprill 2017
756 paati startis / 610 finisheerus - 81%

11. Võhandu maraton

23. aprill 2016
701 paati startis / 609 finisheerus - 87%

10. Võhandu maraton

18. aprill 2015
596 paati startis / 480 finisheerus - 81%

9. Võhandu maraton

19. aprill 2014
487 paati startis / 399 finisheerus - 82%

8. Võhandu maraton

20. aprill 2013
454 paati startis / 362 finisheerus - 80%

7. Võhandu maraton

21. aprill 2012
385 paati startis / 353 finisheerus - 92%

6. Võhandu maraton

30. aprill 2011
320 paati startis / 267 finisheerus - 83%

5. Võhandu maraton

17. aprill 2010
316 paati startis / 266 finisheerus - 84%

4. Võhandu maraton

18. aprill 2009
225 paati startis / 169 finisheerus - 75%

3. Võhandu maraton

19. aprill 2008
120 paati startis / 114 finisheerus - 94%

2. Võhandu maraton

21. aprill 2007
39 paati startis / 31 finisheerus - 79%

1. Võhandu maraton

22. aprill 2006
23 paati startis / 18 finisheerus - 78%