Tegevused Covid-19 ohtude minimaliseerimiseks Võhandu Maratoni üritustel!

Vajadusel tuleb osalejatel tõenda oma nakkusohutust. Selleks peab esitama COVID tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta, millega osalejad tõendavad, et:
1. nad on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud isik ning esitab enne tegevuses osalemist selle kohta tõendi. See tähendab, et isik:
1.1. on läbi põdenud COVID-19 haiguse ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva;
1.2. on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning sellest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta;
1.3. on COVID-19 haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini, saavutanud vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning sellest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta, või ta on pärast esimese vaktsiinidoosi saamist haigestunud COVID-19 haigusesse, on COVID-19 haiguse läbi põdenud ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta. Juhul, kui isik haigestub COVID-19 haigusesse kahe nädala jooksul pärast esimese vaktsiinidoosi saamist, kohaldatakse tema suhtes läbipõdenute kohta sätestatut.

2. ta esitab negatiivse testi tõendi järgmistel tingimustel:
2.1. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse Euroopa Liidu terviseohutuse komitee heaks kiidetud SARS-CoV-2 antigeen-RTD test (edaspidi kiirtest) peab olema tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist;
2.2. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne tegevuses osalemist
Võhandu Maratoni üritused saavad toimuma ainult kontrollitud tegevusena.

HOIA mobiilirakenduse abil

saad kiiresti teada võimalikust lähikontaktist COVID-19 nakatunuga, võimaldades sul astuda samme enda ja teiste tervise kaitseks. Võhandu Maratoni meeskond soovitab kõigile osalejatele ja pealtvaatajatele koroonaäpp alla laadida ning maratoni ajal kasutada.
Rohkem infot: https://www.hoia.me/

Terviseameti juhised

 ja soovitused Covid-19 haigele ja lähikontaktsele.
Rohkem infot:  https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Hetkel Eestis määratud koroonaviiruse leviku riskitase

Koroonaviiruse leviku riskitase võib olla madal, keskmine, kõrge ja väga kõrge. Riskitaseme vaatab valitsus üle kord nädalas, vastavalt uuendatakse ka mõõdikute seisu.
Igaüks saab oma käitumist ja tegutsemist kohandada vastavalt viiruse leviku riskitasemele.
Rohkem infot: https://www.kriis.ee/et