JURGITA GEDMINAITE        3 korda/times
LTU
# Aasta
Year
Klass
Class
Aeg
Time
Koht
Place
1.2012K2WOM11:17:46,0149
2.2011K1WOM13:53:07179
3.2015K1WOM14:27:34,5277